jul 162016
 

web portalOvo su složeni web sajtovi,sa jako velikim brojem strana,sa puno podataka i kategorija.Obično se nakon izrade svakodnevno ažuriraju i dopunjuju sa novim-promenjenim sadržajem.(primeri su internet magazini,gradski portali,..)
Pre izrade ,treba imati u vidu da je potrebno jako puno materijala (tekstova-slika) i da treba posedovati neko,barem osnovno znanje za njihovo ažuriranje ili treba angažovati osobu koja će vršiti njihovo administriranje.